Yleistä säätiöstä

Hämeen Heimoliitto ry 1925-2018 oli perustettu tukemaan ja vaalimaan hämäläistä kotiseututyötä toiminta-alueenaan historiallinen Hämeen lääni. 21.5.2018 rekisteröity Hämeen Heimoliiton Säätiö jatkaa perinteikkään yhdistyksen toimintaa.

Säätiön tarkoituksena on tukea hämäläistä kotiseututyötä ja se toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja pääoman tuotosta mahdollisuuksien mukaan. Etusijalla ovat Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa toimivat yhteisöt.

Säätiö voi myös ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.  Nimikkorahasto voidaan perustaa silloin, jos varat halutaan ohjata tiettyyn tarkoitukseen, kohteeseen tai tuoda esille perustajan nimi. Minimipääoma nimikkorahastolle on 100 000 euroa, mikä mahdollistaa sen, että sijoitettavalle pääomalle kertyy kohtuullisessa ajassa jaettavaa tuottoa. Nimikkorahaston tarkoituksena voi olla myös yleinen kotiseututyön tukeminen.

Alle 100 000 euron suuruiset summat jaetaan nimikkoapurahoina. Jako tapahtuu riittävän suurina erinä tietyn ajan kuluessa. Edellä mainitun ulkopuolelle jääviä hakijoita tuetaan käyttötarkoitukseltaan vapaista varoista.

Varat liitetään Hämeen Heimoliiton Säätiön sijoitusomaisuuteen, jota hoidetaan yhtenä kokonaisuutena. Sijoitetun omaisuuden tuotto jaetaan hallinnon ja sijoitustoiminnan kulujen kattamisen jälkeen nimikkorahastoille niiden pääomien mukaisessa suhteessa.

Hämeen Heimoliiton säätiö sr.
Y-tunnus 2912976-4

Tutustu tästä Hämeen Heimoliitto ry:n historiaan