Apurahaohje

Hämeen Heimoliiton Säätiön ensimmäinen apurahahaku järjestetään 3.8.–18.9.2020.
Apurahoja myönnetään hämäläiseen kotiseututyöhön oikeustoimikelpoisille yhteisöille hakemuksen perusteella. Avustettavia kohteita voivat olla esimerkiksi tapahtumat, kotiseutujulkaisut, perinteen keruu ja tallentaminen sekä museoiden ja kulttuurikohteiden ylläpito ja kehittäminen.

Hakemusten arvioinnissa kiinnitetään huomioita hakemuksen ja hankkeen laatuun sekä merkitykseen hämäläiselle kotiseututyölle. Hankkeilta edellytetään, että niihin sisältyy myös omarahoitusosuus. Heimoliiton säätiön apurahalla voidaan kattaa keskimäärin 50 % hankkeen kuluista. Talkootyötä ei lasketa omarahoitusosuudeksi.

Apurahoja ei myönnetä:

  • palkkoihin ja niiden sivukustannuksiin
  • matkakustannuksiin ja kulukorvauksiin
  • julkishallinnon piiriin kuuluville laitoksille ja yhteisöille
  • yhteisöille, joiden pääasiallinen tarkoitus on liiketoiminnan harjoittaminen ja voiton tuottaminen
  • opintoihin tai opinnäytetöihin
  • kohteeseen, jota Hämeen Heimoliiton säätiö on tukenut edellisen vuoden haussa

 

Hyvä hakemus on laadittu tiiviisti, selkeästi ja läpinäkyvästi. Hakemukseen liitetään hankkeen työsuunnitelma, jossa perustellaan hankkeen tavoitteet, toteutus ja merkitys (mitä, kenelle ja miksi). Lisäksi toimitetaan budjetti/rahoitussuunnitelma, jossa tulot ja menot on eritelty hankkeen osalta. Sekä työsuunnitelman että budjetin maksimipituus on yksi liuska (yhteensä 2 liuskaa). Mikäli liitteet ylittävät maksimipituuden, hakemusta ei käsitellä.

Heimoliiton säätiö voi tarvittaessa pyytää hakijalta myös muita asiakirjoja (esimerkiksi päättyneen tilikauden toimintasuunnitelma ja tilinpäätös) hakemuksen arvioinnin tueksi.

Apurahan maksatuksesta sovitaan hakijan kanssa myönteisen apurahapäätöksen jälkeen. Apurahan maksatuksen lykkäystä tulee pyytää Heimoliiton säätiöltä kirjallisesti. Saajan tulee laatia tuetusta hankkeesta lyhyt, maksimissaan liuskan mittainen käyttö- tai työselvitys.

Hallitus voi peruuttaa avustuksen, jos saaja on esittänyt virheellisiä tietoja tai hakemuksessa on salattu seikkoja, jotka olisivat voineet vaikuttaa apurahan myöntämiseen. Apuraha voidaan myös peruuttaa, jos se on käytetty vastoin päätöstä. Jos budjetoidut kulut eivät toteudu, maksettua apurahaa voidaan myös pienentää.

Myönteisen päätöksen saaneet yhteisöt ja myönnetyt summat julkaistaan säätiön internet-sivuilla.